MacQueen Pipes הנחיות להזמנת חג המולד – MacQueen Pipes

הנחיות להזמנת חג המולד

אנו ממליצים לכל מי שקונה מקטרת לחברים או אהובים בחג הזה לעשות זאת מוקדם ככל האפשר.

הסיבה לכך היא שהרגלי הקניות המקוונים השתנו באופן דרמטי וקבוע בתגובה ל-COVID-19, מה שהביא לשנה של נפחי חבילות משמעותיים.

לאור הנפחים הגבוהים ואמצעי הבטיחות החשובים הקיימים ברחבי קנדה פוסט כדי להגן על האזרחים והעובדים שלנו, התאמנו את זמני האספקה ​​הצפויים שלנו. קנדה פוסט תמשיך לשים את הבטיחות של העובדים שלנו ושל האנשים שאנו משרתים במקום הראשון כאשר אנו נענים לביקוש המשמעותי לחבילות חג.

בקנייה בתוך קנדה

צפה בתאריכים שבהם אנו ממליצים לקנות עד כדי להבטיח שהם מגיעים לארה"ב וליעדים בינלאומיים אחרים בזמן.