MacQueen Pipes Retningslinjer for julebestilling – MacQueen Pipes

Retningslinjer for julebestilling

Vi oppfordrer alle som kjøper en pipe til venner eller kjære denne ferien til å gjøre det så tidlig som mulig.

Det er fordi netthandelsvanene har endret seg dramatisk og permanent som svar på COVID-19, noe som har resultert i et år med betydelige pakkevolum.

Gitt de høye volumene og de viktige sikkerhetstiltakene som er på plass i hele Canada Post for å beskytte innbyggerne og våre ansatte, har vi justert våre forventede leveringstider. Canada Post vil fortsette å sette sikkerheten til våre ansatte og menneskene vi betjener først når vi svarer på den betydelige etterspørselen etter feriepakker.

Ved kjøp i Canada

Se datoene vi anbefaler å kjøpe innen for å sikre at de ankommer U.S.A. og andre internasjonale destinasjoner i tide.